0716.18.5 «Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, նորոգում» 0716.18.01.5 «Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր