0714.07.5 «Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր» 0714.07.01.5 «Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի և հաղորդակցման համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի և հաղորդակցման համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր