0712.01.5 «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում» 0712.01.01.5 «Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման»

Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր