0613.01.5 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» 0613.01.01.5 «Տեխնիկ-ծրագրավորող»

Տեխնիկ-ծրագրավորող

Հրաման