0612.03.5 «Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային ցանցեր» 0612.03.01.5 «Տեխնիկ՝ համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի շահագործման ու սպասարկման»

Տեխնիկ՝ համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի շահագործման ու սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր