8-61.90.01 «Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում» 8-61.90.01.01-3«Էլեկտրամոնտյոր՝ ազդանշանային կենտրոնացման և ուղեփակման սարքերի սպասարկման և նորոգման»

 Էլեկտրամոնտյոր՝ ազդանշանային կենտրոնացման և ուղեփակման սարքերի սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

5-33.13.03 «Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 5-33.13.03.01-3 «Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ»

Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» 5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրա-սարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի »

Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրա-սարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին