9-84.25.03 «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում» 9-84.25.03.01-4 «Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման»

Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին