2915 «Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» «Գազային սարքավորումների տեխնիկական շահագործման և նորոգման փականագործ»

Գազային սարքավորումների տեխնիկական շահագործման և նորոգման փականագործ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին