2204 «Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» «Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ»

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին