5-43.29. 01 «Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում» 5-43.29.01. 01-3 «Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման»

Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր