5-35.11.06 «Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ» 5- 35.11.06.01-4 «Տեխնիկ՝ ջերմամատակարարման և ջերմատեխնիկական սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ ջերմամատակարարման և ջերմատեխնիկական սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր