5-33.11. 01 «Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում» 5-33.11.01. 03-3 «Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման»

Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր