2913 «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում» «Տեխնիկ*»

Տեխնիկ

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր