2-90.01.01 «Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. դաշնամուր, 2. լարային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար)» 2-90.01.01.01-4 «Դասավանդող մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի»

Դասավանդող մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր