1032.06.5 «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ավտոմատացված կառավարման համակարգեր» 1032.06.01.5 «Տեխնիկ՝ արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ավտոմատացված կառավարման համակարգերի սարքերի և սարքավորումների սպասարկման»

Տեխնիկ՝ արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ավտոմատացված կառավարման համակարգերի սարքերի և սարքավորումների սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր