0718.14.5 «Պրոթեզավորում, օրթեզավորում և վերականգնողական տեխնիկա» 0718.14.01.5 «Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ»

Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ