0716.06.5 «Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում 0716.06.01.5 «Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր