0715.15.5 «Սառնարանային տնտեսություն» 0715.15.01.15 «Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության»

Հրաման

Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության