0714․11․5 «Ավտոմատիկան, հեռամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» 0714․11․01․5 «Տեխնիկ՝ տրանսպորտային միջոցների հեռամեխանիկայի, կապի և ավտոմատ համակրգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ տրանսպորտային միջոցների հեռամեխանիկայի,կապի և ավտոմատ համակրգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր