0612.01.5 « Տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր» 0612.01.01.5 «Տեխնիկ ծրագրավորող՝ տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի շահագործման»

Տեխնիկ ծրագրավորող՝ տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի շահագործման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր