0732.09.4 «Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում» 0732.09.01.4 «Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների»

Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների Հրաման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին