5-42.11. 01 «Ճանապարհա-շինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 5-42.11.01.03-3 «Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման»

Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

5-33.11. 01 «Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում» 5-33.11.01. 03-3 «Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման»

Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին