1032.06.5 «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ավտոմատացված կառավարման համակարգեր» 1032.06.01.5 «Տեխնիկ՝ արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ավտոմատացված կառավարման համակարգերի սարքերի և սարքավորումների սպասարկման»

Տեխնիկ՝ արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ավտոմատացված կառավարման համակարգերի սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ...

Ավելին

0714․11․5 «Ավտոմատիկան, հեռամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» 0714․11․01․5 «Տեխնիկ՝ տրանսպորտային միջոցների հեռամեխանիկայի, կապի և ավտոմատ համակրգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ տրանսպորտային միջոցների հեռամեխանիկայի,կապի և ավտոմատ համակրգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր ...

Ավելին