0718.11.5 «Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 0718.11.01.5 «Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Հրաման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին