2-90.01.01 «Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. դաշնամուր, 2. լարային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար)» 2-90.01.01.01-4 «Դասավանդող մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի»

Դասավանդող մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

2-90.01.01 «Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. ժող. գործիքներ 2. փողային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար)» 2- 90.01.01.01-4 «Դասավանդող-մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի»

Դասավանդող-մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի Մոդուլային ծրագիր

Ավելին