Քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցները և դրանց շահագործումը