Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա /ֆրեզող/