«Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում» մոդուլի միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար