Կրթական համակարգն արտասահմանյան առաջավոր երկրներում