Գյուղատնտեսական վերամբարձ շինարարական մեքենաների շահագործման անվտանգությունը