Հայտարարություններ

2024թ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼԻՔ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

2024թ. ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈՒԶԱԿ) կողմից նախատեսվում է կազմակերպել ՄԿՈՒ ոլորտի համար նախատեսվող ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական նյութերի մշակման և հրատարակման աշխատանքներ:

Ձեռնարկների և այլ ուսումնական նյութերի ստեղծման հայտերը (թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով) ներկայացվում են ՄԿՈՒԶԱԿ: Անհատական հայտերի դեպքում խնդրում ենք ներկայացնել նաև տեղեկանք աշխատանքի վայրից և ինքնակենսագրություն.

• Հայտը ներկայացնել կցված ձևաչափին համապատասխան:

• Անհատական դիմում հայտերի դեպքում ներկայացնել նաև տեղեկանք աշխատանքի վայրից և ինքնակենսագրություն։

• Դիմում-առաջարկները մինչև սույն թվականի հունվարի 20-ը կարող են ներկայացվել ՄԿՈՒԶԱԿ՝ պաշտոնական գրության բնօրինակով կամ էլեկտրոնային հասցեով՝ [email protected], սքան արված տարբերակով: (ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 67, 3-րդ հարկ, 305 սենյակ, համակարգող` Մարիամ Պետրոսյան):

• Սահմանված ընթացակարգի համաձայն` ձեռնարկների և ուսումնական նյութերի հայտերը ՄԿՈՒԶԱԿ-ը ներկայացնում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, այնուհետև ՄԿՈՒ զարգացման ազգային խորհրդի կողմից հավանության արժանացած ձեռնարկների և ուսումնական նյութերի ցանկը ներկայացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հաստատմանը:

• ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվելուց հետո ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կողմից կիրականացվեն ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական նյութերի ստեղծման և հրատարակման աշխատանքները։

• Ուսումնական ձեռնարկների ծավալը պետք է լինի 170-200 էջ, իսկ ուսումնամեթոդական նյութերինը՝ 120-160 էջ: Ներկայացվող պահանջները առավել մանրամասն կներկայացվեն ընտրված հեղինակներին` համապատասխան պայմանագրի կնքման ժամանակ:

• Ձեռնարկների հայտերի ընտրության ժամանակ նախապատվություն տրվելու է վերջին տարիներին մշակված նոր մասնագիտությունների չափորոշիչների բովանդակությանը առնչվող հայտերին.

 1. «Փայտագործություն»
 2. «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում»
 3. «Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում»
 4. «Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում»
 5. «Գյուղատնտեսության մեքենայացում»
 6. «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
 7. «Տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր»
 8. «Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում»
 9. «Մարկշեյդերական գործ»
 10. «Հեռակառավարվող սարքերը որոնողափրկարարական աշխատանքներում»
 11. «Պաշտպանական կառույցների շահագործում»
 12. «Պրոթեզավորում, օրթեզավորում և վերականգնողական տեխնիկա»
 13. «Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում»
 14. «Ավտոմատիկան, հեռամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)»
 15. «Կահույքի արտադրության տեխնոլոգիա»
 16. «Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում»
 17. «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ավտոմատացված կառավարման համակարգեր»
 18. «Կապ և ազդարարում բնակչության պաշտպանության ոլորտում»
 19. «Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ»
 20. «Բազմուղի հեռահաղորդակցման համակարգեր»
 21. «Ապակու արտադրության տեխնոլոգիա»
 22. «Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա»
 23. «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում երկաթուղային և օդային տրանսպորտում»
 24. «Կենսաքիմիական արտադրություն»
 25. «Երկրորդային հումքի վերամշակում»
 26. «Էլեկտրիկ՝ ավտոմեքենաների ծրագրային արատորոշման և սպասարկման»
 27. «Համակարգչային գրաֆիկա»

 

Անհարկի կրկնություններից խուսափելու համար ստորև ներկայացնում ենք նախորդ տարիներին տպագրված ձեռնարկների ցանկը (տես կցված PDF նյութը):

Հրատարակված ձեռնարկների ցանկ

Ձեռնարկի հայտի ձևաչափ