2022թ. հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0714.17.4 «Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում» 0714.17.02.4 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցների»
0732.07.4 «Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 0732.07.02.4 «Օպերատոր՝ բուլդոզերի և էքսկավատորի»
0714.11.4 «Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 0714.11.01.4 «Ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման»
1041.02.4 «Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)» 1041.02.05.4 «Փականագործ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման»
0721.04.4 «Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում» 0721.04.02.4 «Մսագործ»
0714.17.4 «Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում» 0714.17.02.4 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցների»
0728․01․4 «Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում» 0728․01․02․4 «Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի»
1013․03․4 «Խոհարարական գործ» 1013․03․01․4 «Խոհարար»
0732.10.01.4 «Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» 0732.10.04 «Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0213.04.5 «Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում» 0213.04.01.5 «Վերականգնող-կոնսերվացնող՝ արվեստի ստեղծագործությունների»
0215.02.5 «Երգչախմբավարություն» 0215.02.01.5 «Խմբավար, դասավանդող»
1032.01.5 «Ոստիկանական գործ» 1032.01.01.5 «Ոստիկանության սպա»
0811.03.5 «Ջերմատնային տնտեսություն» 0811.03.01.5 «Տեխնիկ-ագրոնոմ»
0923.02.5 «Սոցիալական աշխատանք» 0923.02.01.5 «Սոցիալական սպասարկող»
0411.01.5 «Հաշվապահական հաշվառում» 0411.01.01.5 «Հաշվապահ»