2011-2013թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ
2014-2015թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2016 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2017 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2019թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2020թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2021թ․ հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2022թ. հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր:

2020 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0214.01.4 Ոսկերչություն 0214.01.01.4 Ոսկերիչ

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

0214.04.4 Գորգագործություն և ժանյակագործություն 0214.04.03.4 Ասեղնագործող-ժանեկագործ

Մոդուլային ծրագիր

Նկարագիր

0732.04.4 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում 0732.04.01.4 Երեսապատող-սալիկապատող

Մոդուլային ծրագիր

Նկարագիր

0732.04.4 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում 0732.04.06.4 Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր
Ներկարար

1012.01.04 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում 1012.01.01.4 Մատնահարդար

Մոդուլային ծրագիր
Նկարագիր

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0212.01.5 Դիզայն 0212.01.01.5 Հրաման

Դիզայներ