2011-2013թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ
2014-2015թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2016 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2017 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2019թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2020թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2021թ․ հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2022թ. հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր:

2019 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0213.01.4 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն 0213.01.05.4 Փորագրող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի
Մոդուլային ծրագիր
07.21.08.4 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 07.21.08.01.4 Հրուշակագործ

Մոդուլային ծրագիր

1041.03.4 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 1041.03.02.4 Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար

Մոդուլային ծրագիր

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0212.01.5 Դիզայն 0212.01.01.5 Դիզայներ
Մոդուլային ծրագիր
0212.02.5 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում 0212.02.01.5 Մոդելավորող-նախագծող
Մոդուլային ծրագիր
0732.01.5 Շենքերի և կառույցների
շինարարություն և շահագործում
0732.01.01.5 Տեխնիկ` շենքերի և կառույցների շինարարության և շահագործման
Մոդուլային ծրագիր
0721.05.5 Պահածոների և սննդախտանյութերիտեխնոլոգիա 0721.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ պահածոների և սննդախտանյութերի արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
0721.06.5 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 0721.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ մսի և մսամթերքի արտադրության

Մոդուլային ծրագիր

0721.09.5 Հանրային սննդի տեխնոլոգիա 0721.09.01.5 Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի պատրաստման
Մոդուլային ծրագիր
0916.01.5 Դեղագործություն 0916.01.01.5 Դեղագործ
Մոդուլային ծրագիր
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ 1012.02.01.5 Դիմահարդար-կոսմետոլոգ
Մոդուլային ծրագիր
1041.01.5 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում
տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
1041.01.01.5 Տեխնիկ-կարգավար՝ տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

Մոդուլային ծրագիր

0613.01.5 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում 0613.01.01.5 Տեխնիկ-ծրագրավորող

Մոդուլային ծրագիր