Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.01.4Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա0721.01.01.4Հացթուխ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.06.4Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա0721.06.01.4Մշակող՝ ձկնամթերքի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.07.4Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա0721.07.05.4Օպերատոր՝ պաղպաղակի արտադրության հոսքային գծի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.08.4Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա0721.08.02.4Պատրաստող՝ բիսկվիտների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.08.4Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա0721.08.03.4Պատրաստող՝վաֆլիների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.08.04.4Պատրաստող՝ դրաժեների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.08.05.4Պատրաստող՝ կարամելի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.08.06.4Պատրաստող՝ կոնֆետների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.08.07.4Պատրաստող՝ մարմելադային մթերքների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.09.4Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա0721.09.01.4Օպերատոր՝ մայոնեզի պատրաստման կայանքի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.09.03.4Օպերատոր՝ մարգարինի արտադրության հոսքային գծի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0732.07.4Ճանապարհա-շինարարական և բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում0732.07.04.4Օպերատոր՝ տրակտորի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.02.4Անասնապահական մթերքների արտադրություն0811.02.01.4Օպերատոր՝ անասնապահական համալիրների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.05.4Բուսաբուծություն0811.05.01.4Բանջարաբույծ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0821.01.4Անտառային տնտեսություն0821.01.01.4Անտառապահ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0821.01.02.4Անտառաբույժ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր