Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.01.5Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա0721.01.01.5Տեխնոլոգ՝ շաքարային քաղցրավենիքի արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.04.5Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների տեխնոլոգիա0721.04.01.5Տեխնոլոգ՝ ճարպերի և ճարպափոխարինիչների արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.07.5Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա0721.07.01.5Տեխնոլոգ՝ ձկան և ձկնամթերքի արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.10.5Շնաբանություն (կինոլոգիա)0811.10.01.5Շնաբան Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0812.01.5Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա0812.01.01.5Տեխնոլոգ՝ հացահատիկի պահպանման և վերամշակման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0812.02.5Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում0812.02.01.5Տեխնիկ՝ բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0812.03.5Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաքում և մթերում0812.03.01.5Բուսաբույծ-տեխնիկ՝ վայրի բույսերի վերարտադրության, հավաքման և մթերման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0821.01.5Անտառային և անտառպուրակային տնտեսություն0821.01.01.5Տեխնիկ՝ անտառային և անտառպուրակային տնտեսության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.11.5Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման տեխնոլոգիա0721.11.01.5 Տեխնոլոգ՝ ծխախոտի աճեցման և վերամշակման