2016 թ․ վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0913.01.4 «Հիվանդի ընդհանուր խնամք» 0913.01.01.4 «Կրտսեր բուժքույր/բուժեղբայր»
0732.07.4 «Ճանապարհաշինարարա-կան և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 0732.07.02.4 «Օպերատոր՝ բուլդոզերի»
0714.01.4 «Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում» 0714.01.01.4 «Փորձարկող՝ էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների»
0713.03.4 «Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» 0713.03.02.4 «Սպասարկող՝ ենթակայանների»
0214.01.4 «Ոսկերչություն» 0214.01.02.4 «Մշակող՝ կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարերի»

Միջին մասնագիտական կրթություն

1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում» 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման»
0915.02.5 «Բուժական մերսում» 0915.02.01.5 «Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող»
0811.04.5 «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» 0811.04.01.5 «Տեխնիկ՝ հողաբարելավման, հողային և ջրային պաշարների պահպանման»
0714.12.5 «Փոստային կապ» 0714.12.01.5 «Մասնագետ՝ փոստային կապի»
0215.03.5 «Երաժշտության տեսություն» 0215.03.01.5 «Դասավանդող՝ երաժշտատեսական առարկաների»
0214.01.5 «Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ» 0214.01.01.5 «Նկարիչ-ձևավորող»
0114.04.5 «Պարի ուսուցում» 0114.04.01.5 «Պարուսույց»