Նորություններ

2016թ. հրատարակվելիք ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մասին

2016թ. ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից կազմակերպվում են ոլորտի համար նախատեսվող ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական նյութերի մշակման և հրատարակման աշխատանքներ:

Մանրամասները՝ տես՝ «Հայտարարություններ» բաժնում: