Նորություններ

2015թ հրատարակվելիք ձեռնարկների մասին

ՄԿՈւ զարգացման ազգային կենտրոնը նախատեսում է իրականացնել ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական գրականության տպագրման աշխատանքներ ՄԿՈՒ հաստատությունների համար:

Ուսումնական հաստատությունների կարիքները վերհանելու նպատակով առաջարկում ենք ՄԿՈւ զարգացման ազգային կենտրոն ներկայացնել անհրաժեշտ գրականության ցանկը (էլեկտրոնային հասցե՝ [email protected]):

Միաժամանակ հայտնում ենք նաև, որ մինչև փետրվարի 15-ը ընդունվում են 2015 թվականին հրատարակվելիք ուսումնական ձեռնարկների հայտերը:

Մանրամասները՝ տե՛ս «Հայտարարություններ» բաժնում: