2013-2015ԹԹ. ՄՇԱԿՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ, ՈՒՍՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՒ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

8-96.02.01 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» 8-96.02.01. 01-3 «Մատնահարդար»
6-16.29. 01 «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» 6-16.29.01. 05-3 «Օպերատոր՝ փայտամշակման հաստոցների»
6-16.29. 01 «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» 6-16.29. 01-3 «Պատրաստող՝ կահույքի զարդային տարրերի»
6-02.10. 02 «Պարտեզպուրակային գործ» 6-02.10.02. 01-3 «Այգեպան»
6-01.61. 01 «Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 6-01.61.01. 01-3 «Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների նորոգման»
5-42.11. 01 «Ճանապարհա-շինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 5-42.11.01.03-3 «Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման»
5-33.11. 01 «Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում» 5-33.11.01. 03-3 «Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման»
5-25.62. 01 «Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա» 5-25.62.01. 02-3 «Էլեկտրաեռակցող»
5-15.20. 01 «Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա» 5-15.20.01.02-3 «Կոշկակար»
5-10.51. 01 «Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա» 5.10.51.01. 08-3 «Պանրագործ»
2-32.13. 01 «Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության իրերի արտադրություն» 2-32.13.01. 05-3 «Արհեստավոր-մանրանկարիչ»
2-32.13. 01 «Փորագրմամբ պատրաստվող զարդակիրառական նշանակության իրերի արտադրություն» 2-32.13.01. 01-3 «Փորագրող՝ քարե գեղարվեստական իրերի»

Միջին մասնագիտական կրթություն

7-86.22.01 «Բուժական գործ» 7-86.22.01. 01-4 «Բուժակ»
9-84.25.03 «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում» 9-84.25.03.01-4 «Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման»
6-01.50.03 «Ջերմատնային տնտեսություն» 6-01.50.03. 01-4 «Տեխնիկ-ագրոնոմ»
4-62.01.02 «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» 4-62.01.02.01-4 «Վեբ-դիզայներ»
«Երաժշտական գործիքների պատրաստում և նորոգում» «Ազգային նվագարանների պատրաստող և նորոգող»
9-71.20.03 «Քաղաքաշինական կադաստր» 9-71.20.03.01-4 «Տեխնիկ-չափագրող»
9-00.00.00 «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» 9-00.00.00.00-0 «Տեխնիկ-ագրոնոմ»
7-86.90.05 «Բուժական կոսմետոլոգիա» 7-86.90.05.01-4 «Բուժքույր (բուժեղբայր)-կոսմետոլոգ»
7-86.90.03 «Լաբորատոր ախտորոշում» 7- 86-90.03.01-4 «Լաբորանտ ախտորոշող»
7-86.90.02 «Քույրական գործ» 7- 86.90.02.01-4 «Բուժքույր»
7-86.22.02 «Մանկաբարձական գործ» 7- 86.22.02.01-4 «Մանկաբարձ»
6-01.49.01 «Մեղվաբուծություն» 6- 01.49.01.01-4 «Մեղվաբույծ»