2008-2012ԹԹ. ՄՇԱԿՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՒ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

3106 «Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» «Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար»
2906 «Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում» «Տանիքագործ»
2902 «Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում» «Որմնադիր»
2311 «Հասարակական սնունդ» «Հրուշակագործ»
1211 «Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում» «Փականագործ-գործիքագործ»
0515 «Զարդակիրառական արվեստ» «Փայտի գեղարվեստական փորագրող»
2915 «Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» «Գազային սարքավորումների տեխնիկական շահագործման և նորոգման փականագործ»
2908 «Հարդարման շինարարարական աշխատանքների իրականացում» «Ծեփագործ»
2902 «Շինարարա-մոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում» «Շինարարական կառուցվածքներ մոնտաժող»

Միջին մասնագիտական կրթություն

2311 «Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում» «Մենեջեր»
3404 «Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում) (ըստ ճյուղերի)» «Տեխնիկ-փորձագետ»
3114 «Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում» «Տեխնիկ*»
3112 «Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում» «Ֆերմեր*»
3109 «Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն» «Ձկնաբույծ»
3103 «Անասնաբուծություն» «Անասնաբույծ*»
3102 «Գյուղատնտեսագիտություն» «Գյուղատնտես*»
3101 «Հողաշինարարություն» «Տեխնիկ-հողաշինարար*»
2915 «Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում» «Տեխնիկ»