Նորություններ

Փոփոխություններ են կատարվել «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը հաստատելու մասին» N254-Ն հրամանում:

2016 թվականի ապրիլի 21-ին փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը հաստատելու մասին» N254-Ն հրամանում:

Մանրամասները տես՝ Հրամաններ բաժնում.