Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում
0214.03.4 Փայտագործություն 0214.03.01.4 Հրաման՝ Պատրաստող՝
փայտյա գեղարվեստական իրերի

Մոդուլային ծրագիր

0714.03.4 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում 0714.03.02.4 Հրաման՝ Կարգավորող՝ ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների և մանիպուլյատորների

Մոդուլային ծրագիր

0714.17.4 Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում 0714.17.01.4 Հրաման՝ Մալուխագործ-զոդող

Մոդուլային ծրագիր

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում 1012.01.02.4 Հրաման՝ Դիմահարդար

Մոդուլային ծրագիր

0718.14.5 Պրոթեզավորում, օրթեզավորում և վերականգնողական տեխնիկա 0718.14.01.5 Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ

Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում
0612.01.5 Տվյալների բազաների
մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր
0612.01.01.5 Հրաման՝ Տեխնիկ ծրագրավորող՝ տվյալների բազաների մշակման և կառավարման
ավտոմատացված համակարգերի շահագործման

Մոդուլային ծրագիր

0716.06.5 Թռչող
ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում
0716.06.01.5 Հրաման՝ Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

0716.17.5 Գյուղատնտեսության
մեքենայացում
0716.17.01.5 Հրաման՝ Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսության
մեքենայացման

Մոդուլային ծրագիր

0724.05.5 Մարկշեյդերական գործ 0724.05.01.5 Հրաման՝ Մարկշեյդեր

Մոդուլային ծրագիր

0738.03.5 Ջրամատակարարում և
ջրահեռացում
0738.03.01.5 Հրաման՝ Տեխնիկ՝ ջրամատակարարման և
ջրահեռացման համակարգերի շահագործման

Մոդուլային ծրագիր

1032.04.5 Հեռակառավարվող սարքերը որոնողափրկարարական աշխատանքներում 1032.04.01.5 Հրաման՝ Տեխնիկ-օպերատոր՝ որոնողափրկարարական աշխատանքներում հեռակառավարվող սարքերի շահագործման

Մոդուլային ծրագիր

1032.05.5 Պաշտպանական կառույցների շահագործում 1032.05.01.5 Հրաման՝ Մասնագետ՝ պաշտպանական կառույցների շահագործման

Մոդուլային ծրագիր