Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0214.05.4 Կահույքի արտադրության տեխնոլոգիա 0214.05.01.4 ԿԱՀՈՒՅՔԱԳՈՐԾ
0714.08.5 ԲԱԶՄՈՒՂԻ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ Օպտիկամանրաթելային կապի համակարգերի տեխնիկ
0714․11․5 ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՆ, ՀԵՌԱՄԵԽԱՆԻԿԱՆ ԵՎ ԿԱՊԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ (ԸՍՏ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ) 0714․11․01․5 ՏԵԽՆԻԿ՝ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՌԱՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
0716․05․5 ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0716․05․02․5 Տեխնիկ անօդաչու թռչող ապարատների
1032.06.5 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ և ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 1032.06.01.5 ՏԵԽՆԻԿ՝ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏ
1032.07.5 ԿԱՊ ԵՎ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ բնակչության պաշտպանության ոլորտում կապի և ազդարարման
1041.01.4 ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ 1041.01.03.4 ՕՊԵՐԱՏՈՐ՝ ԱՎՏՈԲԵՌՆԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԲԵՌՆԻՉՆԵՐԻ
1041.02.5 ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարման կարգավար