Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչՈրակավորում
5-25.62.02Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա5-25.62.02.03-3Խառատ
3-82.11.01Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում3-82.11.01.01-3Գործավար
5-27.40.01Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում5-27.40.01.02-3 Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրա- սարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի
8-61.90.01 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում8-61.90.01.01-3Էլեկտրամոնտյոր՝ ազդանշանային կենտրոնաց-ման և ուղեփակման սարքերի սպասարկման և նորոգ- ման
5-14.19.01Կարի արտադրության տեխնոլոգիա5-14.19.01.04-3Դերձակ
5-33.14.02Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում5-33.14.02.01-3Փականագործ- էլեկտրիկ՝ էլեկտրա-սարքավորումների նորոգման
5-33.13.03Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում5-33.13.03.01-3Ռադիոհեռուստա- տեսային սարքա- վորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիո- մեխանիկ
2-32.12.01Զարդակիրառական նշանակության թանկարժեք իրերի պատրաստում2-32.12.01.01-3Ոսկերիչ

Միջին մասնագիտական կրթության
Մասնա-գիտության դասիչ ՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչ Որակավորում
2-74.30.03Գործավարություն և թարգմանություն2-74.30.03.01-4Գործավար-թարգմանիչ
5-10.73.01 Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա5-10.73.01.01-4 Տեխնոլոգ՝ հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության