*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

Մասնա
-գիտության
դասիչ
Մասնագիտության անվանում Որակավորման
դասիչ
Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
2-0.01.
01
Գեղարվեստական
ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն
2-90.01.01.
02-3
Ձևավորող՝ ցուցափեղկերի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
2-13.93.
01
Զարդակիրառական
նշանակության գորգագործական
իրերի
պատրաստում
2-13.93.01.
01-3
Գորգագործ
Մոդուլային ծրագիր
2-13.93.
01
Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական
իրերի
պատրաստում
2-13.93.01.
03-3
Ասեղնագործող-ժանեկագործող
Մոդուլային ծրագիր
2-23.41.
01
Զարդակիրառական նշանակության խեցեգործական
իրերի
պատրաստում
2-23.41.01.
02-3
Պատրաստող՝ խեցեգործական գեղարվեստական իրերի
Մոդուլային ծրագիր
2-32.13.
01
Փորագրմամբ պատրաստվող
զարդակիրառական նշանակության
իրերի
արտադրություն
2-32.13.01.
01-3
Փորագրող՝ քարե գեղարվեստական իրերի
Մոդուլային ծրագիր
2-32.13.
01
Փորագրմամբ պատրաստվող
զարդակիրառական նշանակության
իրերի
արտադրություն
2-32.13.01.
05-3
Արհեստավոր-մանրանկարիչ
Մոդուլային ծրագիր
5-10.51.
01
Յուղի, պանրի
և կաթի
արտադրության տեխնոլոգիա
5.10.51.01.
08-3
Պանրագործ
Մոդուլային ծրագիր
5-15.20.
01
Կոշիկի
արտադրության տեխնոլոգիա
5-15.20.01.02-3 Կոշկակար
Մոդուլային ծրագիր
5-25.62.
01
Եռակցման
աշխատանքների տեխնոլոգիա
5-25.62.01.
02-3
Էլեկտրաեռակցող
Մոդուլային ծրագիր
5-33.11.
01
Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների
և ջերմային
ցանցերի
տեխնիկական շահագործում
5-33.11.01.
03-3
Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
5-42.11.
01
Ճանապարհա-շինարարական
և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում
5-42.11.01.03-3 Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման
Մոդուլային ծրագիր
5-43.29.
01
Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում 5-43.29.01.
01-3
Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
6-01.61.
01
Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 6-01.61.01.
01-3
Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների նորոգման
Մոդուլային ծրագիր
6-02.10.
02
Պարտեզպուրակային գործ 6-02.10.02.
01-3
Այգեպան
Մոդուլային ծրագիր
6-16.29.
01
Փայտամշակման
արտադրությունների սարքավորումների շահագործում
և տեխնոլոգիա
6-16.29.
01-3
Պատրաստող՝ կահույքի զարդային տարրերի
Մոդուլային ծրագիր
6-16.29.
01
Փայտամշակման
արտադրությունների սարքավորումների շահագործում
և տեխնոլոգիա
6-16.29.01.
05-3
Օպերատոր՝ փայտամշակման հաստոցների
Մոդուլային ծրագիր
8-96.02.
01
Վարսավիրական
արվեստ և
զարդային դիմահարդարում
8-96.02.01.
01-3
Մատնահարդար
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր