Մասնա-
գիտության դասիչ
Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0214.01.4 Ոսկերչություն 0214.01.02.4 Մշակող՝ կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարերի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0713.03.4 Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում 0713.03.02.4 Սպասարկող՝ ենթակայանների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0714.01.4 Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում 0714.01.01.4 Փորձարկող՝ էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0732.07.4 Ճանապարհաշինարարա-կան և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 0732.07.02.4 Օպերատոր՝ բուլդոզերի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0913.01.4 Հիվանդի ընդհանուր խնամք 0913.01.01.4 Կրտսեր բուժքույր/բուժեղբայր/
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր

Մասնա-
գիտության դասիչ
Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0114.04.5 Պարի ուսուցում 0114.04.01.5 Պարուսույց
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0214.01.5 Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ 0214.01.01.5 Նկարիչ-ձևավորող
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0215.03.5 Երաժշտության տեսություն 0215.03.01.5 Դասավանդող՝ երաժշտատեսական առարկաների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0714.12.5 Փոստային կապ 0714.12.01.5 Մասնագետ՝ փոստային կապի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0811.04.5 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն 0811.04.01.5 Տեխնիկ՝ հողաբարելավման, հողային և ջրային պաշարների պահպանման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0915.02.5 Բուժական մերսում 0915.02.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
1041.03.5 Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում 1041.03.01.5 Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր