*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

Մասնա
-գիտության
դասիչ
Մասնագիտության անվանում Որակավորման
դասիչ
Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
2-0.01.
01
Գեղարվեստական
ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն
2-90.01.01.
02-3
Ձևավորող՝ ցուցափեղկերի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
2-13.93.
01
Զարդակիրառական
նշանակության գորգագործական
իրերի
պատրաստում
2-13.93.01.
01-3
Գորգագործ
Մոդուլային ծրագիր
2-13.93.
01
Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական
իրերի
պատրաստում
2-13.93.01.
03-3
Ասեղնագործող-ժանեկագործող
Մոդուլային ծրագիր
2-23.41.
01
Զարդակիրառական նշանակության խեցեգործական
իրերի
պատրաստում
2-23.41.01.
02-3
Պատրաստող՝ խեցեգործական գեղարվեստական իրերի
Մոդուլային ծրագիր
2-32.13.
01
Փորագրմամբ պատրաստվող
զարդակիրառական նշանակության
իրերի
արտադրություն
2-32.13.01.
01-3
Փորագրող՝ քարե գեղարվեստական իրերի
Մոդուլային ծրագիր
2-32.13.
01
Փորագրմամբ պատրաստվող
զարդակիրառական նշանակության
իրերի
արտադրություն
2-32.13.01.
05-3
Արհեստավոր-մանրանկարիչ
Մոդուլային ծրագիր
5-10.51.
01
Յուղի, պանրի
և կաթի
արտադրության տեխնոլոգիա
5.10.51.01.
08-3
Պանրագործ
Մոդուլային ծրագիր
5-15.20.
01
Կոշիկի
արտադրության տեխնոլոգիա
5-15.20.01.02-3 Կոշկակար
Մոդուլային ծրագիր
5-25.62.
01
Եռակցման
աշխատանքների տեխնոլոգիա
5-25.62.01.
02-3
Էլեկտրաեռակցող
Մոդուլային ծրագիր
5-33.11.
01
Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների
և ջերմային
ցանցերի
տեխնիկական շահագործում
5-33.11.01.
03-3
Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների նորոգման և սպասարկման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
5-42.11.
01
Ճանապարհա-շինարարական
և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում
5-42.11.01.03-3 Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման
Մոդուլային ծրագիր
5-43.29.
01
Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում 5-43.29.01.
01-3
Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
6-01.61.
01
Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 6-01.61.01.
01-3
Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների նորոգման
Մոդուլային ծրագիր
6-02.10.
02
Պարտեզպուրակային գործ 6-02.10.02.
01-3
Այգեպան
Մոդուլային ծրագիր
6-16.29.
01
Փայտամշակման
արտադրությունների սարքավորումների շահագործում
և տեխնոլոգիա
6-16.29.
01-3
Պատրաստող՝ կահույքի զարդային տարրերի
Մոդուլային ծրագիր
6-16.29.
01
Փայտամշակման
արտադրությունների սարքավորումների շահագործում
և տեխնոլոգիա
6-16.29.01.
05-3
Օպերատոր՝ փայտամշակման հաստոցների
Մոդուլային ծրագիր
8-96.02.
01
Վարսավիրական
արվեստ և
զարդային դիմահարդարում
8-96.02.01.
01-3
Մատնահարդար
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր

*-ով նշված պետական կրթական չափորոշիչների վերանայված տարբերակները տեղադրված են կայքի «Վերանայված պետական կրթական չափորոշիչներ» բաժնում.

Մասնա
-գիտության դասիչ
Մասնագիտության անվանում Որակավորման
դասիչ
Որակավորման
անվանում/մոդուլային
ծրագիր
2-59.11.02 Լուսային ռեժիսուրա 2-
59.11.02.01-4
Լուսային ռեժիսոր
Մոդուլային
ծրա-գիր
2-90.01.01 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. ժող. գործիքներ 2. փողային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար) 2-
90.01.01.01-4
Դասավանդող-մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի
Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.01 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)` (1. դաշնամուր, 2. լարային գործիքներ մասնագիտացում-ների համար) 2-
90.01.01.01-4
Դասավանդող մասնագետ՝ գործիքային կատարողական արվեստի
Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.02 Երգեցողություն 2-
90.01.02.01-4
Երգիչ-կատարող
Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.03 Երգչախմբավարություն 2-
90.01.03.01-4
Դասավանդող-խմբավար
Մոդուլային ծրագիր
2-90.01.05 Էստրադային արվեստ 2-
90.01.05.01-4
Դերասան՝ էստրադայի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
2-90.01.06 Պարարվեստ 2-
90.01.06.02-4
Դերասան՝ ժողովրդական համույթի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
2-90.03.02 Գեղանկարչություն 2-
90.03.02.01-4
Նկարիչ-դասավանդող
Մոդուլային ծրագիր
2-90.03.03 Քանդակագործություն 2-
90.03.03.01-4
Քանդակագործ-դասավանդող
Մոդուլային ծրագիր
2-91.01.02 Գրադարանային գործ 2-
91.01.02.01-4
Գրադարանավար
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
5-10.51.01 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 5-
10.51.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ կաթի և կաթնամթերքի արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
5-35.11.06 Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ 5-
35.11.06.01-4
Տեխնիկ՝ ջերմամատակարարման և ջերմատեխնիկական սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման
Մոդուլային ծրագիր
5-43.22.02 Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում 5-
43.22.02.01-4
Տեխնիկ՝ սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, ջեռուցման և օդափոխման ներքին համակարգերի մոնտաժման և կարգավորման
Մոդուլային ծրագիր
5-61.10.03 Կապի միջոցների շահագործում 5-
61.10.03.01-4
Տեխնիկ՝ կապի միջոցների շահագործման
Մոդուլային ծրագիր
6-01.49.01 Մեղվաբուծություն 6-
01.49.01.01-4
Մեղվաբույծ
Մոդուլային ծրագիր
7-86.22.02 Մանկաբարձական գործ 7-
86.22.02.01-4
Մանկաբարձ
Մոդուլային ծրագիր
7-86.22.05 Քույրական գործի կազմակերպում 7-
86.22.05.01-4
Բուժքույր-մենեջեր
Մոդուլային ծրագիր
7-86.90.02 Քույրական գործ 7-
86.90.02.01-4
Բուժքույր
Մոդուլային ծրագիր
7-86.90.03 Լաբորատոր ախտորոշում 7-
86-90.03.01-4
Լաբորանտ ախտորոշող
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
7-86.90.05 Բուժական կոսմետոլոգիա 7-
86.90.05.01-4
Բուժքույր (բուժեղբայր)-կոսմետոլոգ
Մոդուլային ծրագիր
9-00.00.00 Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա 9-
00.00.00.00-0
Տեխնիկ-ագրոնոմ
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
9-71.20.03 Քաղաքաշինական կադաստր 9-
71.20.03.01-4
Տեխնիկ-չափագրող
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
9-84.25.03 Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում 9-
84.25.03.01-4
Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման
Մոդուլային ծրագիր
Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում Վեբ-դիզայներ
Մոդուլային ծրագիր
Ջերմատնային տնտեսություն Տեխնիկ-ագրոնոմ
Մոդուլային ծրագիր
Երաժշտական գործիքների պատրաստում և նորոգում Ազգային նվագարանների պատրաստող և նորոգող
Մոդուլային ծրագիր