* 2010 թվականին մշակված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 19 պետական կրթական չափորոշիչները 01.10.10 հաստատավել են ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից և 01.09.2011 թ-ից փորձարկվում են հետևյալ ուսումնական հաստատություններում մեկ պարբերաշրջանի ընթացքում:
** 2011թվականին մշակված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 20 պետական կրթական չափորոշիչները 01.10.11 հաստատվել են ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից և 01.09.2012 թ-ից փորձարկվում են հետևյալ ուսումնական հասատություններում:

ԴասիչըՄասնագիտությունների խումբը, մասնագիտությունը Տեխնիկ**
Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում) (ըստ ճյուղերի)3404Տեխնիկ-չափագետ
Չափագիտություն3401
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՒՄ3400Կենդանաբույծ
3405Շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների որակի հսկում3408
ՏեխնիկՇինարարական արտադրության որակի հսկում3407
ՏեխնիկԴոզաչափություն և ճառագայթապաշտպանություն3406
ՏեխնիկՄետաղների և եռակցված միացությունների որակի հսկումՏեխնիկ
Որակավորումը0100ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
0101Քարտեզագրություն
Տեխնիկ-քարտեզագիր0102Ջրագրություն
Տեխնիկ0103Օդերևութաբանություն
Տեխնիկ0200ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
0201Իրավագիտություն
Իրավագետ0202Սոցիալական ապահովության կազմակերպում
Մենեջեր (կազմակերպիչ) **0203Իրավապահպան գործունեություն
Իրավապահպան0205Սոցիալական աշխատանք
Սոցիալական աշխատանքի մասնագետ *
(բնութագիր)
0206Հրատարակչական գործ
Հրատարակչական գործի մասնագետ, խմբագիր0207Թարգմանություն և գործավարություն
Թարգմանիչ- գործավար
(բնութագիր)
0208Թարգմանություն և մաքսավարություն
Թարգմանիչ- մաքսավար0209Թարգմանություն և արխիվավարություն
Թարգմանիչ- արխիվավար0210Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում
Թարգմանիչ- սպասարկման մենեջեր
(բնութագիր)
0211Համրահաղորդակցման (սուրդոհաղորդակցման) կազմակերպում
Սուրդոթարգմանիչ0300ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
0301Հայոց և օտար լեզուների դասավանդում
Հայոց և օտար լեզուների ուսուցիչ0302Հայոց լեզվի դասավանդում
Հայոց լեզվի ուսուցիչ0303Ռուսաց լեզվի դասավանդում
Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ
(բնութագիր)
0304Օտար լեզվի դասավանդում
Օտար լեզվի ուսուցիչ
(բնութագիր)
0307Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ (մարզիչ)
լրացում/հրաման N 236-ն/
0308Մասնագիտական ուսուցում (ըստ ճյուղերի)
Արտադրական ուսուցման վարպետ (ըստ ճյուղերի)0310Երաժշտական կրթություն
Երաժշտության ուսուցիչ, երաժշտական ղեկավար0311Կերպարվեստ և գծագրություն
Կերպարվեստի և գծագրության ուսուցիչ0312Դասավանդում տարրական դասարաններում
Տարրական դասարանների ուսուցիչ (դասվար)
(բնութագիր)
0313Նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ
(բնութագիր)
0314Հատուկ նախադպրոցական կրթություն
Նախադպրոցական տարիքի զարգացման շեղումներ ունեցող երեխաների դաստիարակ0315Լրացուցիչ կրթության մանկավարժություն
Lրացուցիչ կրթության ուսուցիչ0316Տնային կրթություն
Տնային կրթության դաստիարակ, ուսուցիչ0317Սոցիալական մանկավարժություն
Սոցիալական մանկավարժ0318Անդրագոգիկա
Անդրագոգ0319Պարի ուսուցում
Պարուսույց0400ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
0401Բուժական գործ
Բուժակ0402Մանկաբարձական գործ
Մանկաբարձ0403Բուժկանխարգելման գործ
Սանիտար-բուժակ0404Բժշկական օպտիկա
Տեխնիկ-օպտիկ Օպտիկ-օպտոմետրիստ0405Դեղագործություն
Դեղագործ0406Քույրական գործ
Բուժքույր0407Լաբորատոր ախտորոշում
Բուժակ-լաբորանտ0408Լաբորատոր գործ
Տեխնիկ-լաբորանտ0410Բուժական կոսմետոլոգիա
Կոսմետոլոգ0411Բուժական մերսում
Բուժակ-մերսող0415Քույրական գործի կազմակերպում
Քույրական գործի կազմակերպիչ, բուժքույր0416Ատամնատեխնիկական գործ
Ատամնատեխնիկ0500ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ
0501Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)
Նվագախմբի և համույթի մենակա-տար, երաժշտության դասատու, նվագակցող0502Երգեցողություն
Ակադեմիական երգչախմբի, համույթի մենակատար, Ժողովրդական երգչախմբի, համույթի մենակատար0503Երգչախմբավարություն
Երգչախմբի և ստեղծագործական համույթի ղեկավար, Երգչախմբային առարկաների դասատու, երգչախմբի և համույթի մենակատար0504Երաժշտության տեսություն
Տեսական և երաժշտագիտական առարկաների դասատու, Ռիթմիկայի դասատու0505Էստրադայի երաժշտարվեստ
Էստրադայի մենակատար, Ստեղծագործական կոլեկտիվի ղեկավար0506Պարարվեստ*
Բալետի մենակատար, Ժողովրդական պարերի համույթի մենակատար, Համույթի մենակատար0507Դերասանական արվեստ
Դերասան0508Կրկեսային արվեստ
Կրկեսի մենակատար (դերասան) Ինքնագործ կրկեսային կոլեկտիվի ղեկավար0509Ռեժիսուրա (ըստ տեսակների)
Ռեժիսոր **Լուսային ռեժիսուրա
Տեխնիկ0510Թատերային ձևավորման արվեստ
Նկարիչ-տեխնոլոգ0511Էստրադային արվեստ
Էստրադայի մենակատար Ինքնագործ ստեղծագործական կոլեկտիվի ղեկավար0512Գեղանկարչություն
Նկարիչ, դասավանդող0513Քանդակագործություն
Նկարիչ-քանդակագործ, դասավանդող0514Դիզայն (ըստ ճյուղերի)
Դիզայներ0515Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ
Նկարիչ-վարպետ0516Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում
Նկարիչ-վերականգնող **0517Գրադարանային գործ
Գրադարանավար0518Սոցիալ-մշակութային գործունեություն և ժողովրդական գեղարվեստական ստեղծագործություն
Ստեղծագործական խմբի ղեկավար, դասատու0519Մանվածքային և թեթև արդյունաբերության իրերի գեղարվեստական ձևավորում
Նկարիչ-տեխնոլոգ0600ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
0601Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի)
Հաշվապահ0602Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի)
Կառավարիչ (մենեջեր)
(բնութագիր)
0603Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)
Ֆինանսիստ
(բնութագիր)
0604Բանկային գործ
Բանկային գործի մասնագետ0606Ապահովագրական գործ (ըստ ճյուղերի)
Ապահովագրական գործի մասնագետ **0607Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի)
Շուկայագետ
(բնութագիր)
0608Առևտուր (ըստ ճյուղերի)
Կոմերսանտ **0609Պետական և տեղական կառավարում
Պետական և տեղական կառավարման մասնագետ, մենեջեր0612Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների խմբերի)
Ապրանքագետ *
(բնութագիր)
0613Հողային ռեսուրսների կառավարում
Տնտեսագետ0700ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
0701Տեղեկատվական ապահովագրություն
Տեխնիկ0800ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում
Տեխնիկ0801Երկրաբանական հանույթ, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում
Տեխնիկ0802Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման երկրաֆիզիկական մեթոդներ
Տեխնիկ0803Ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն
Տեխնիկ0804Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման տեխնոլոգիա և տեխնիկա
Տեխնիկ0806Նավթային և գազային հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում
Տեխնիկ0809Գեոտեխնիկա
Տեխնիկ0810Գեմոլոգիա
Տեխնիկ0900ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒՄ
0901Մարկշեյդերական գործ
Լեռնային տեխնիկ0902Բաց լեռնային աշխատանքներ
Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ
(բնութագիր)
0903Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստորերկրյա շահագործում
Տեխնիկ-տեխնոլոգ0904Օգտակար հանածոների հարստացում
Տեխնիկ0905Գազանավթամուղների և գազանավթապահեստարանների կառուցում և շահագործում
Տեխնիկ0906Նավթագազային հանքավայրերի մշակում և շահագործում
Տեխնիկ0907Նավթագազային հորատանցքերի հորատում
Տեխնիկ0908Հանքահորային և ստորերկրյա շինարարություն
Լեռնային տեխնիկ1000ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
1001Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր
Տեխնիկ *
(բնութագիր)
1002Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում
Տեխնիկ **1003Հիդրոէլեկտրաէներգետիկական կայանքներ
Տեխնիկ1004Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ Մոդուլային ծրագիր 1005Ջերմաէլեկտրակայաններ
Տեխնիկ Մոդուլային ծրագիր1006Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ
Տեխնիկ1007Ատոմային և միջուկային էներգետիկական կայանքներ
Տեխնիկ1008Ջրի, վառելիքի և քսանյութերի տեխնոլոգիա էլեկտրակայաններում
Տեխնիկ1009Ճառագայթային անվտանգություն
Տեխնիկ1010Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքեր
Տեխնիկ1011Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ
Տեխնիկ1012Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և խտարարման տեխնիկա
Տեխնիկ1013Էլեկտրատեխնիկական սարքեր
Տեխնիկ1014Էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ-էլեկտրամեխանիկ1015Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ռելեային պաշտպանություն և ավտոմատացում
Տեխնիկ1100ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
1101Սև մետաղների մետաղագործություն
Տեխնիկ1102Գունավոր մետաղների մետաղագործություն
Տեխնիկ1103Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն
Տեխնիկ
(բնութագիր)
1104Մետաղագիտություն և մետաղների ջերմային մշակում
Տեխնիկ1105Մետաղների ճնշամշակում
Տեխնիկ1106Փոշեմետաղագործություն, կոմպոզիցիոն նյութեր, ծածկույթներ
Տեխնիկ1107Մետաղների և եռակցումների որակի հսկում
Տեխնիկ1200ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
1201Մեքենաշինության տեխնոլոգիա
Տեխնիկ1202Թռչող մեքենաների արտադրություն
Տեխնիկ1203Ավիացիոն շարժիչների արտադրություն
Տեխնիկ1204Նավաշինություն
Տեխնիկ1205Ավտոմոբիլաշինություն և տրակտորաշինություն
Տեխնիկ1206Երկաթուղիների շարժակազմի արտադրություն
Տեխնիկ1207Եռակցման արտադրություն
Տեխնիկ1208Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ
Տեխնիկ1209Հատուկ մեքենաներ և սարքեր
Տեխնիկ1210Իրերի արտադրություն ավտոմատ ռոտորային և ռոտորային-հոսքային գծերի վրա
Տեխնիկ1211Հաստոցաշինություն
Տեխնիկ1700ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
1701Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում և տեխնիկական շահագործում (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ1703Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ1704Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
Տեխնիկ-մեխանիկ1705Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Տեխնիկ
(բնութագիր)
1706Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ
(բնութագիր)
1707Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ
(բնութագիր)
1708Էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության համար կիրառվող սարքավորումների տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ1709Երկրաբանահետախուզական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Տեխնիկ1710Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում առևտրում և հանրային սննդում
Տեխնիկ1711Սառնարանաճնշակային մեքենաների տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Տեխնիկ1713Հիդրավլիկական մեքենաների, հիդրոշարժաբերների և հեղուկաօդաճնշական ավտոմատիկայի տեխնիկական սպասարկում
Տեխնիկ1715Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Տեխնիկ *
(բնութագիր)
1716Հաստոցների շահագործում և սպասարկում
Տեխնիկ1719Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում
Կարգավար (դիսպետչեր)1720Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում
Օդաչու1721Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով
Տեխնիկ1722Էլեկտրաֆիկացված և օդաչուաօդանավային համալիրների տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ1723Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ*
(բնութագիր)
1800ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
1801Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ
Տեխնիկ
(բնութագիր)
1802Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և խտարարման տեխնիկա
Տեխնիկ1803Լուսատեխնիկա և լույսի աղբյուրներ
Տեխնիկ1804Տրանսպորտային էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատիկայի շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
Տեխնիկ1805Էլեկտրատեխնիկական սարքեր
Տեխնիկ1806Էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ1807Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա
Տեխնիկ1808Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ
Տեխնիկ1900ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
1901Սարքաշինություն
Տեխնիկ1902Որակի հսկման և ախտորոշման սարքեր
Տեխնիկ1903Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ
Տեխնիկ1904Ձայնային սարքեր և համակարգեր
Տեխնիկ1905Կենսատեխնիկական և բժշկական ապարատներ և համակարգեր
Տեխնիկ1906Պրոթեզավնասքաբանական և վերականգնողական տեխնիկա
Տեխնիկ1907Վնասվածքաբանական և վերականգնողական տեխնիկա
Տեխնիկ1908Օպտիկական և օպտիկական-էլեկտրոնային սարքեր և համակարգեր
Տեխնիկ1909Հոլակային սարքեր
Տեխնիկ1910Ռադիոէլեկտրոնային գործիքային սարքեր
Տեխնիկ1911Էլեկտրամեխանիկական գործիքային սարքեր
Տեխնիկ1913Չափագիտություն
Տեխնիկ2000ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2001Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդմարմնային միկրոէլեկտրոնիկա
Տեխնիկ2002Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ
Տեխնիկ2003Ռադիոսարքաշինություն
Տեխնիկ2004Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր
Տեխնիկ2005Բազմուղի հեռահաղորդակցման համակարգեր
Տեխնիկ2006Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և հեռուստատեսություն
Տեխնիկ2007Էլեկտրավորված և օդանավարկման համալիրների տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ2008Օդերևութաբանական ռադիոտեխնիկական համակարգերի շահագործում
Տեխնիկ2009Կապի միջոցների շահագործում
Տեխնիկ2010Տրանսպորտային ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների տեխնիկական շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
Տեխնիկ2011Նավերի ռադիոկապի և էլեկտրառադիոնավիգացիոն սարքավորումների շահագործում
Տեխնիկ2012Ռադիոազդանշանների նույնականացման և առաջացման սարքեր
Տեխնիկ2013Լսատեսողական տեխնիկա և լսատեսողական ծրագրերի ձայնատեխնիկական ապահովում
Տեխնիկ2014Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ
(բնութագիր)
2015Փոստային կապ
Փոստային կապի մասնագետ2018Ռադիոտեխնիկական համալիրներ և տիեզերական թռչող ապարատների կառավարման համակարգեր
Տեխնիկ2019Կինոսարքավորումների և տեսատեխնիկայի շահագործում
Տեխնիկ2020Հնչյունային տեխնիկայի սպասարկում
Տեխնիկ2100ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
2101Տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրությունների ավտոմատացում (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ2102Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ռելեային պաշտպանություն և ավտոմատացում
Տեխնիկ2103Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
Տեխնիկ2104Կառավարման ավտոմատացված համակարգեր
Տեխնիկ2105Ջերմաէլեկտրակայանների տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացում
Տեխնիկ2106Էլեկտրաէներգետիկական գործավարական կառավարման համակարգեր և միջոցներ
Տեխնիկ2107Մեքենայացման և ավտոմատացման միջոցներ (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ2108Որակի կառավարում
Տեխնիկ2200ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
2201Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր
Տեխնիկ2202Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ2203Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում
Տեխնիկ2204Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում
Տեխնիկ*2205Կիրառական ինֆորմատիկա (ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ2206Մեխատրոնիկա
Տեխնիկ*2303ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
2301Սպասարկման կազմակերպում
Մենեջեր2302Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
Մենեջեր,կազմակերպիչ**2303Իրերի քիմիական մշակման սպասարկում
Տեխնոլոգ2304Վարսավիրական արվեստ
Տեխնոլոգ Նկարիչ-ձևավորող2305Լուսանկարչական գործ
Լուսանկարիչ Լուսանկարիչ-տեխնիկ2306Տնային տնտեսության վարում
Մենեջեր2307Զբոսաշրջություն
Զբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ
(բնութագիր)
2308Գովազդ
Գովազդի մասնագետ2312Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ
Տեխնոլոգ, Տեխնոլոգ-գեղագետ խորը բժշկական պատրաստվածությամբ*
(բնութագիր)
2315Սպասարկում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
Մենեջեր (ըստ տրանսպորտի տեսակների)2400ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
2401Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
Տեխնիկ2402Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում
Կարգավար (դիսպետչեր)2403Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում
Օդաչու2404Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով
Տեխնիկ2409Տրանսպորտային էներգետիկական կայանքների շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)
Տեխնիկ2410Թռչող հարմարանքների և շարժիչների տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ2411Էլեկտրաֆիկացված և օդաչուաօդանավային համալիրի տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ2412Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում
Տեխնիկ2413Տրանսպորտային էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատիկայի շահագործում ըստ տրանսպորտի տեսակների
Տեխնիկ2414Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի շահագործում
Տեխնիկ2415Օդային տրանսպորտի շահագործում
Տեխնիկ2500ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
2501Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2502Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2503Էլեկտրաքիմիական արտադրություն
Տեխնիկ2504Կոքսաքիմիական արտադրություն
Տեխնիկ2505Նավթի և գազի վերամշակում
Տեխնիկ2506Պոլիմերային նյութերից պատրաստվող իրերի և ծածկույթների արտադրություն
Տեխնիկ2507Կինոլուսանկարչանյութերի և մագնիսական կրիչների տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2508Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ մետաղական նյութերի և իրերի արտադրություն
Տեխնիկ2509կենսաքիմիական արտադրություն
Տեխնիկ2510Երկրորդական հումքի վերամշակում
Տեխնիկ2511Բարձրմոլեկուլային և բարձրարդյունավետ միացությունների և սարքերի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2512Հրատեխնիկական միացությունների և իրերի տեխնոլոգիա
ՏեխնիկԿենսաքիմիական արտադրություն
Տեխնիկ2513Իզոտոպների անջատման տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2514Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում
Տեխնիկ2515Վերամշակման արտադրության քիմիական տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2600ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ
2601Փայտամթերման տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2602Փայտամշակման տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2603Փայտանյութի վերամշակման տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2604Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն
Տեխնիկ2605Պարտեզապուրակային և երկրապատկերային շինարարություն
Տեխնիկ2700ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
2701Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2702Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ
(բնութագիր)
2703Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2704Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն
Տեխնիկ*
(բնութագիր)
2706Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2707Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2708Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա
Տեխնիկ**2709Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2710Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա
Տեխնոլոգ2711Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2712Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2800ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
2801Մանրաթելային նյութերի նախնական վերամշակում
Տեխնիկ2802Մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2807Մանվածքային և թեթև արդյունաբերական իրերի երանգավորում և գեղարվեստական ձևավորում
Գծագրող-ձևավորող2808Հագուստի մոդելավորում և նախագծում
Գծագրող-ձևավորող2809Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2810Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա
Տեխնիկ2811Կաշվե իրերի արտադրություն
Տեխնիկ2812Մորթու և ոչխարամուշտակային իրերի արտադրություն
Տեխնիկ2813Թղթե և ստվարաթղթե իրերի արտադրություն
Տեխնիկ2814Պոլիգրաֆիական արտադրություն
Տեխնիկ*2815Նվագարանների արտադրություն
Տեխնիկ2816Խաղալիքի գեղարվեստական նախագծում, մոդելավորում և ձևավորում
Գծագրող-ձևավորող2817Մորթե արտադրանքի մոդելավորում և նախագծում
Գծագրող-ձևավորող2818Կաշվե արտադրանքի մոդելավորում և նախագծում
Գծագրող-ձևավորող2819Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն
Փորձագետ2900ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
2901Ճարտարապետություն
Տեխնիկ2902Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում
Տեխնիկ**2903Քաղաքային հաղորդակցության ուղիների շինարարություն և շահագործում
Տեխնիկ2904Երկաթուղիների շինարարություն, երկաթգիծ և գծային տնտեսություն
Տեխնիկ2905Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն և շահագործում
Տեխնիկ**2906Հիդրոտեխնիկական շինարարություն
Տեխնիկ2907Թունելների և մետրոպոլիտենների շինարարություն
Տեխնիկ2908Կամուրջների շինարարություն
Տեխնիկ2909Ոչ մետաղական շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրություն
Տեխնիկ2910Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում
Տեխնիկ2911Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում
Տեխնիկ2912Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
Տեխնիկ2913Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում
Տեխնիկ
(բնութագիր)
2914Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի
սանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում
Տեխնիկ2915Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում
Տեխնիկ*2916Քաղաքաշինական կադաստր
Տեխնիկ2917Հանքահորային շինարարություն
Շինարար3000ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ
3001Կիրառական գեոդեզիա
Տեխնիկ3002Աերոֆոտոգեոդեզիա
Տեխնիկ3003Աերոֆոտո և արբանյակային հանութագրում ու ֆոտոգրամետրիա
Տեխնիկ3100ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
3101Հողաշինարարություն
Տեխնիկ
(բնութագիր)
3102Գյուղատնտեսագիտություն
Տեխնիկ-գյուղատնտես3103Անասնաբուծություն
Անասնաբույծ3104Անասնաբուժություն
Անասնաբույժ3105Մեղվաբուծություն
Մեղվաբույծ3106Գյուղատնտեսության մեքենայացում
Տեխնիկ3107Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացում և ավտոմատացում
Տեխնիկ3108Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում
Տեխնիկ3109Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն
Ձկնաբույծ**3110Արդյունաբերական ձկնորսություն
Ձկնորս3111Որսագիտություն և գազանաբուծություն
Որսագետ3112Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում
Ֆերմեր3113Շնաբանություն (կինոլոգիա)
Շնաբան3114Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում
Տեխնիկ
(բնութագիր)
3200ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3201Հրդեհային անվտանգություն
Տեխնիկ3202Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Տեխնիկ3203Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում
Մենեջեր3204Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
Տեխնիկ-էկոլոգ3205Հողերի բարելավում, հողավերականգնում և պահպանություն
Տեխնիկ3206Կենսառեսուրսների պահպանություն և կայուն օգտագործում
Տեխնիկ3207Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաք և մթերում
Բուսաբույծ-տեխնիկ3208Վայրի կենդանիների վերարտադրություն