2011-2013թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ
2014-2015թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2016 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2017 թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2019թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2020թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2021թ․ հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Դասիչը Մասնագիտությունների խումբը, մասնագիտությունը Որակավորումը
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում Վարսահարդար
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
2704 Գինեգործություն և հյութերիարտադրություն Գինեգործ
2901 Վերամաբարձ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում Ավտոկռունկավար
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Երեսապատող-սալիկապատող
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ Փականագործ-սանտեխնիկ
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսությանկազմակերպում Ագարակապան

Միջին մասնագիտական կրթության

Դասիչը Մասնագիտությունների խումբը, մասնագիտությունը Որակավորումը
0201 Իրավագիտություն Իրավագետ
0603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) Ֆինանսիստ
0604 Բանկային գործ Բանկային գործի մասնագետ
0902 Բաց լեռնային աշխատանքներ Լեռնային տեխնիկ-տեխնոլոգ
1705 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Տեխնիկ
2004 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր Տեխնիկ
2201 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր Տեխնիկ-էլեկտրոնիկ
2203 Հաշվողական տեխնիկայի և ամտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում Տեխնիկ-ծրագրավորող
2401 Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) Տեխնիկ
2913 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրասարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում Տեխնիկ
3101 Հողաշինարարություն Տեխնիկ-հողաշինարար
3102 Գյուղատնտեսագիտություն Տեխնիկ-գյուղատնտես
3103 Անասնաբուծություն Անասնաբույծ
3104 Անասնաբուժություն Անասնաբույժ
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսությանկազմակերպում Ֆերմեր
3114 Գյուղատնտեսականմեքենաների և սարքավորումներիշահագործում, նորոգում Տեխնիկ